Vitajte na stránke Obecného futbalového klubu Veľké Ripňany

Z histórie futbalu vo Veľkých Ripňanoch

 

Začiatky telovýchovy a športu v obci sa datujú od roku 1933. Klub mal názov ŠK Veľké Ripňany. Vznikol v ťažkom období hospodárskej krízy , ale predsa sa snažil rozvíjať najobľúbenejší šport – futbal. Jeho zakladateľmi boli okružný notár A. Slezárik, MUDr. Ezechiel Adler, Henrik Beckstedt, Tobiáš, Bilický a vedúci poštového úradu Falta. Prvá futbalová jedenástka nastúpila na svoj prvý zápas s Hornými Obdokovcami už v roku 1930 v zložení Horvát, Burzala, Stern , Vičan, Weiss, Jablonický , Krajčík Neumann, Chmelina, Bilický a hoci prehrala 0 : 2 podali hráči podľa slov pamätníkov dobrý výkon.

Prvým ihriskom sa stalo ihrisko „na pažiti“, kde po úpravách vzniklo neskôr riadne ihrisko. Po tomto zápase nasledovali priateľské futbalové zápasy s poprednými mužstvami na Slovensku akými boli AC Nitra, ČH  Hlohovec, Juventus Topoľčany, PFK Piešťany. Za ČH Hlohovec v tej dobe hrali ripňanskí rodáci  Kubrický, Zeman  a Kadlečík , ktorí neskôr reprezentovali aj našu obec v súťažiach. A hoci bola tvrdá a ťažká doba ŠK si mohol dovoliť plateného trénera , ktorým sa stal bývalý hráč pražskej Sparty Štefan Príboj.  Prvou jedenástkou , ktorá hrala zápasy za obec boli : Maťko , Bilický , Tobiáš, Lackovič, Stern , Brácha, Horvát, Alexy, Jakubička, Kolník, Bunger , Krajčík, Oslanský a ďalší. Nový šport v obci si získal srdcia priaznivcov a pribúdali aj noví hráči , ktorí v organizovanom futbale získali rýchlo základy . Patrili sem : Schmizing, Neumann, Hubinský Mandúch, Nový , Dvorský a ďalší. Nárast počtu hráčov nútilo výbor zriadiť aj „B“ mužstvo , ktoré hrávalo v rokoch 1934-1936, kde boli zaradení starší hráči , alebo mladí hráči  ako boli Mago, Karšay, Hubinský , Kúdela, L. Krogmann, a ďalší. Záujem o futbal bol taký veľký , že vznikol ďalší klub , ktorý sa zhromaždil okolo Laurinca Frťalu a v rokoch 1933-1936 odohrali niekoľko propagačných zápasov.

Počas hospodárskej krízy nastali aj ťažké momenty pre futbalový ŠK. Hráči nemali peniaze na výstroj a tak museli hrať aj vo vlastných topánkach. V rokoch 1934 -1936 nastal veľký rozmach aj v budovaní. Vybudovali sa drevené kabíny a bufet. Hrávalo sa pravidelne ale nie organizovane. V roku 1936 ŠK nesplatila svoje pohľadávky voči firme Schrotter – Drevosklad a tak nasledovala exekúcia  a všetok materiál sa predal v dražbe. V tejto ťažkej dobe sa na čelo ŠK v roku 1937 postavili obetaví občania akými boli Vavro , Neumann, Chmelina, Zelíska, Schmizing, Rybanský , M. Pecháč, Vanček , Karšay , Beňo, ktorí udržali ŠK do ďalších rokov . Začalo sa tvoriť aj mimo ihriska a to síce v zimných mesiacoch sa hralo divadlo, ktoré šírilo osvetovú prácu obyvateľstva.

            Ďalším prelomovým obdobím je príchod MUDr. Štefana Paulena  v roku 1943 do obce. Stal sa aktívnym hráčom , trénerom , organizátorom a predsedom ŠK.  V tejto dobe nastala aj generačná výmena, kde nová mladá vlna hráčov priniesla do futbalu aj nové prvky akou sa stala taktika a technika. Medzi jej protagonistami boli F. Vaňovič, J. Hašana, O. Pecháč, E. Frťala, A. Kúdela, E. Hubinský, A. Vašina , L. Krogmann a iní. V tomto  období obec hrala okresnú súťaž v okrese Nitra a hrali s mužstvami z obcí : Poľný Kesov , Chrenová, Lužianky, Preseľany, Dolné Krškany.

            V roku 1948 sa mení názov z ŠK na Sokol Veľké Ripňany. Vznikla aj dorastenecká základňa , kde hrali :  J. Glos , J. Majtényi, J. Frťala, L. Frťala, J. Doležay, J. Hubinský, A. Antalík, M. Valko, M. Pecháč, A. Kohajda, J. Liso, T. Mazák, J. Bosý, O. Vaňovič, T. Pecháč a ďalší. Dorastenci hrali v okrasnej  aj v krajskej súťaži, aj keď nemali trénera trénovali ich vedúci mužstva , ktorými boli : M. Valko, M. Pecháč, V. Obuch. Prvým trénerom dorastu sa stal až v roku 1971 J. Bosý , ktorý s mužstvom postúpil najvyššie do I.A. triedy.

            V rokoch 1950 – 1960 hralo A – mužstvo so striedavými úspechmi . Bol to priamy dôsledok toho , že nebol určený stabilný tréner, hralo sa živelne , namiesto intenzívneho tréningu sa kopalo na jednu bránu alebo sa hralo na „Viktorku“. Do roku 1953 trénoval mužstvo MUDr. Štefan Paulen , od 1953-1955 Š. Liso, 1956-1960 O. Vaňovič, Š. Liso, a M. Pucher.

            V ročníku 1957/1958 skončili na 3. mieste, o rok neskôr toto miesto zopakovali. Dorastenci dokonca v ročníku 1957 /1958 celú súťaž vyhrali , ale vtedajší systém im neumožnil postup z dôvodu , že postúpilo to mužstvo , kde zvíťazilo aj A-mužstvo. Zápasy sa hrali na „močidlách“ , kde od ideálnosti dnešného ihriska malo vtedajšie ihrisko veľmi ďaleko. Výbor v tejto dobe pracoval v zložení : MUDr. Š. Paulen – predseda, J. Liso – tajomník , L. Hlobik – revízor. Jedenástku tvorili hráči : L. Liso, F. Kmeťo, I. Madarás, R. Bosý, J. Liso, F. Tupý, T. Pecháč, M.Valko, J. Bosý, I. Pleška, L. Pecháč a M. Pleška.

V roku 1961 sa ujíma kormidla Oto Vaňovič, ktorý od začiatku svojho pôsobenia  začína raziť iný prístup v tréningovom procese , aký bol obvykle. Začína sa trénovať už v zimných mesiacoch a tréningy boli v pravidelných intervaloch.. Začína zavádzať moderné prvky do futbalu , čo sa veľmi rýchlo odzrkadlilo na jeho kvalite  a samozrejme aj na oku pre diváka, ktorých návštevnosť sa veľmi zvýšila. Jediným vtedajším nedostatkom a handicapom oproti iným mužstvám bolo zlé sociálne  vybavenie ihriska a kabín. Mimochodom tie sa nachádzali v „Lackovičovom mlyne“ a neskôr v novootvorenom kultúrnom dome..

V úspešnej práci O. Vaňoviča pokračuje nový  hrajúci tréner Milan Pecháč od roku 1963. Mužstvo hralo veľmi dobre celú súťaž, no vždy sa z postupu tešil niekto iný. Po dvojročnej trénerskej práci M. Pecháča prichádza nový tréner Imrich Marko ( brat reprezentačného trénera ). Pod jeho vedením mužstvo postúpilo do II. triedy. Po roku sa na trénerskej lavičke  objavuje staronový tréner  O. Vaňovič . V roku 1967 mužstvo skončilo na 10.mieste. Najlepším strelcom sa stal P. Šimko s 13 gólmi , najproduktívnejším hráčom bol F. Antalík , kapitánom mužstva bol J. Gallo. Po skúsenostiach z minulých rokov začína tréner O. Vaňovič presadzovať hernú disciplínu mužstva , čo sa prejavuje postupom mužstva v roku 1969 do I.B. triedy a Veľké Ripňany hrajú krajskú súťaž. Najlepším strelcom sa stal F. Antalík s 22 gólmi. Je to zlaté obdobie ripňanského futbalu aj keď tie lepšie výsledky prichádzajú v roku 1972 postupom do I.A. triedy pod taktovkou staronového trénera Milana Pecháča, ktorý vystriedal na tomto poste O. Vaňoviča. V roku 1969 skončilo mužstvo na 2. mieste . Najlepším strelcom sa stal F.Antalík a najproduktívnejším hráčom sa stal Pavel Kukla. V ročníku 1970/71 mužstvo skončilo na 4. mieste . Najproduktívnejším hráčom sa stal A.Antalík, pred P. Kuklom. Pozoruhodné je , že všetky zápasy odohral J. Gallo. V tejto sezóne káder doplnil aj bývalý úspešný hráč Partizánskeho a Slávie Praha V. Hambálek. Trénerom bol M. Pecháč, vedúcim mužstva F. Antalík. V tomto roku bola oficiálne založená aj žiacka jedenástka.

Ročník 1971 / 1972 by sme mohli zapísať zlatými písmenami v histórii ripnianskeho futbalu. Víťazstvo v I.B triede znamenalo postup do I.A triedy. Zvíťazili o 1 bod pred Dolnými Krškanmi so skóre 66:29 , pričom z 26 zápasov 17  vyhrali a 4 remizovali. Mužstvo vtedy tvorili : I. Žbodák, J. Frťala, V. Kopček, M. Vaňovič,  J. Gallo, M. Liso, M. Michalík, V. Urminský, P. Liso, D. Chudý, A. Antalík,  P. Kukla, J. Jelšic, L. Cicer, S. Prekop, J. Chaláni, V. Valko, J. Čevela, L. Nehéz, P. Frťala, J. Bosý, L. Lendel, D. Machovič, E. Nehéz, V. Hambálek. trénerom bol M. Pecháč, vedúcim mužstva F. Antalík. Predsedom TJ bol J.Lukáč, podpredsedom L. Pecháč, tajomníkom L. Hlobik. Poradie najproduktívnejších hráčov v ročníku : 1. Augustín Antalík, 2. Vladimír Urminský , 3. Pavel Kukla.    

Postup do I.A. triedy bol výsledok , ktorý sa nesníval ani najväčším optimistom. Na to aby mohol futbal fungovať na takejto úrovni začína sa v roku 1967 s výstavbou kabín, s výstavbou betónového oplotenia a s prestavbou hracej plochy. Toto budovateľské úsilie výboru a fanúšikov bolo ukončené v roku 1971, kedy boli objekty uvedené do užívania. Pri tejto príležitosti treba spomenúť tých , ktorí sa o výstavbu tohto stánku zaslúžili, pretože niektorí doslova spávali na ihrisku . boli to najmä : M. Pecháč . J.Lukáč, R. Bielich, L.Hlobik, L.Pecháč, V.Obuch, J.Kapusta, I.Struhačka, Sl. Mago, Vl.Pecháč, Š.Chaláni, T.Kollár, R. Plšek, M. Mičina, Š. Glos, J.Frťala, Š.Antalík, F. Antalík, R. Kubrický, I. Stručka, F. Škvaril, O. Vaňovič, J. Bosý, K. Grolmus   a  ďalší. K novým kabínam JRD a MNV vybudovala asfaltovú cestu od mostu k ihrisku. Ukazovateľ skóre zhotovili Štefan Beláň a A. Antalík

Významným dňom sa stal 28. júl 1968, kedy sa konal verejný celoštátny ťah Športky na ihrisku.

Ďalším veľkým úspechom bol postup dorasteneckého mužstva pod vedením J. Bosého ml. v roku 1970 do I.A. triedy . Výkon ktorí predviedli bol fantastický. Z 36 zápasov 28 vyhrali , 4 remizovali a 4 prehrali. Súťaž ukončili postupom so skóre 131:45. najlepším strelcom sa stal Augustín Antalík , ktorý nastrieľal 39 gólov.

Netreba  vari ani pripomínať , že bez spolupráce TJ s JRD, MNV a ZŠ by neboli výsledky ktoré sa dosiahli a boli príkladom aj pre dnešnú dobu. Vtedajší čelní predstavitelia spomenutých organizácií boli : Rudolf Liso, Jozef Frťala, Jozef Glos a Ján Michalík., ktorí aktívne pristupovali v rozvíjaní  budovaní telovýchovy v obci.

V roku 1973 sa usporiadali veľké oslavy z príležitosti 40. výročia založenia telovýchovy a športu v obci Veľké Ripňany. Oslavy sa konali 14. – 15. júla a naši futbalisti sa stretli s prvoligovou Nitrou v priateľskom stretnutí.

V ročníku 1972/1973 sa A mužstvo umiestnilo na 8. mieste. Najlepším strelcom sa stal Augustín Antalík , ktorý nastrieľal 35 gólov. Tabuľku najproduktívnejších hráčov vyhral Pavel Kukla. Mužstvo dorastu obsadilo 7. miesto. Najlepším strelcom sa stal A. Krištof s 32 gólmi. Pekné výsledky dosiahli aj žiaci pod vedením J. Gala. V tomto ročníku bolo premiérové usporiadanie 1. ročníka behu oslobodenia našej obce. V kategórii žiakov zvíťazil Jozef Pecho, u dorastencov Anton Krištof a u mužov Jozef Jelšic.

V roku 1974 došlo k zmene na trénerskom poste . Milana Pecháča vystriedal náš rodák a dlhoročný hráč Hlohovca Elemír Frťala. V tomto ročníku prestupuje do Baníka Prievidza naša strelecká opora Augustín Antalík, ktorý v tomto ročníku nastrieľal 21 gólov a opäť bol najlepším strelcom.

V roku 1975 sa trénerom A mužstva stal František Antalík , trénerom dorastu bol Milan Pecháč a trénerom žiakov sa stal Ivan Žbodák. V tomto ročníku bol najlepším strelcom A mužstva Jozef Jelšic s 28 gólmi , medzi dorastencami dominoval V. Liška  s 13 gólmi. Mužstvo žiakov dosiahlo vynikajúce výsledky , keď obsadili 1. miesto.

V roku 1976 sa mení výbor , keď predsedom sa stal MUDr. Š. Paulen , tajomník I. Žbodák a pospredseda J. Frťala. Mužstvo –A trénoval O. Vaňovič . najlepším strelcom sa opäť stal Jozef Jelšic s 27 gólmi, v doraste Jozef Gulaba s 30 gólmi a u žiakov Juraj Hertel so 7 gólmi. V tomto roku bola vybudovaná betónová plocha na tancovanie a autobusová garáž.

Veľkou udalosťou pre našich fanúšikov sa stal 10. júl 1977, kedy sme privítali na našom ihrisku v exibičnom zápase prvoligový Baník Ostrava s našim bývalým úspešným hráčom Augustínom Antalíkom v zostave. Za Veľké Ripňany nastúpil v zostave trénera Miloša Vaňoviča „exripňančan“ v službách Baníka Prievidza – Ján Hanzlík

V roku 1977 začína tréningový proces v zimných mesiacoch , kedy sa využívali priestory v novovybudovanej telocvični v Radošine. V tomto ročníku bol najlepším strelcom Jozef Merašický s 13 gólmi. V behu oslobodenia sa súťažilo v šiestich kategóriách s týmito víťazmi : žiačky - Alexandra Wolfová, mladší žiaci – Ľuboslav Jančovič, st. žiaci – Peter Pecháč, ml. dorast – Pavol Macháč, st. dorast – Juraj Pleška , muži – Peter Pravda.

Krízovým sa stáva rok 1978 , kedy A mužstvo zostúpilo do nižšej súťaže z I.A skupiny . Lepšie výsledky dosiahli v mužstve žiakov , kedy postúpili do krajskej súťaže. Nastala zmena aj na postoch vo výbore , kedy sa predsedom stáva Vendelín Bernát, podpredsedom Ján Kozák. Od 1.7. sa trénerom A mužstva stáva J. Bosý. Najlepším hráčom sa stal J. Bosý s 15 gólmi, v doraste I. Frťala s 21 gólmi. V 5. ročníku Behu oslobodenia boli tieto výsledky : ml. žiačky – Darina Bachratá, ml. žiaci – Juraj Bernát, st. žiačky – Jana Macháčová, st. žiaci – Pavol Macháč, , dorastenci – Dušan Pecháč.

Najlepším strelcom v ročníku 1978/ 1979 sa stal Marián Skovajsa s 13 gólmi, A mužstvo sa umiestnilo na 8. mieste. V doraste dominoval I. Frťala, u žiakov I. Belobrad s 12 gólmi. O rok neskôr  A mužstvo skončilo na 4. mieste , najlepšími strelcami boli A. Krištof s 27 a Liška s 22 gólmi. Dorast skončil na 5. mieste, najlepším strelcom bol Ján Jakubička s 31 gólmi. Žiaci v krajskej súťaži skončili na 3. mieste. Najlepším strelcom sa stal Rudolf Jakubička s 8 gólmi.

V ročníku 1980/1981 sa trénerom  a mužstva stáva P. Liso, vedúcim mužstva Milan Mikula, dorastu V. Valko neskôr Jozef Jelšic, žiakov I. Žbodák, ml. žiakov D. Kúcha . A mužstvo skončilo na 8. mieste , s najlepšími strelcami A. Krištof – 33 gólov, Jakubička 25 gólov , Liška 12 gólov. Dorastenci skončili na 5 mieste s najlepšími strelcami J. Jakubička – 20 gólov, Ľ. Jančovič – 17 gólov, Juraj Mikula – 16 gólov. Žiaci sa umiestnili na 4. mieste so strelcami : Alojz Kučerka – 13, Roman Mazák 10 , Roman Urminský 8 gólov.

Ročník 1981 / 1982  ukončilo A mužstvo na 8. mieste. Najproduktívnejšími hráčmi sa stali Ivan Vaňovič a Vladimír Wolf. Dorastenci sa umiestnili na 5. mieste, kde najproduktívnejšími sa stali Juraj Bernát , Ľuboslav Jančovič a Ivan Belobrad. Najlepším strelcom sa stal Ľ. Jančovič s 23 gólmi. Žiacke mužstvo skončilo na 6. mieste, kde nastala výmena trénera. Ivana Žbodáka vystriedal J. Bosý.

V ročníku 1982 / 1983 nastáva reorganizácia krajských súťaží . A mužstvo a mužstvo žiakov  opúšťa  krajskú súťaž, kde naďalej zostáva mužstvo dorastu.

TJ Družstevník Veľké Ripňany po roku 1989 stratil svojho hlavného sponzora JRD Radošinka Veľké Ripňany a tak hlavný finančný zdroj poskytuje obec Veľké Ripňany.  Od TJ Družstevník je minulosťou zrodil sa ŠK Veľké Ripňany.

Mužstvá prechádzali generačnými výmenami hráčov , trénerov a funkcionárov , so snahou udržať futbal vo Veľkých Ripňanoch v akej – takej forme a podobe nad hladinou. Stálo nemálo úsilia funkcionárov „dotlačiť“ hráčov k výkonu a veľa námahy hráčov hrať so srdcom. Veľa dnešných fanúšikov čaká výkony a kritizuje , veľa kritikov komentuje a nekoná.  Všetkým , ktorí vložili akúkoľvek námahu a silu na rozvoj futbalu vo Veľkých Ripňanoch patrí vďaka a prianie v optimistickú budúcnosť.

V roku 2002 – 2004 prešlo ihrisko potrebnou rekonštrukciou hracej plochy. Pri znovuotvorení novej hracej plochy nikomu nenapadlo , že sa bude musieť urobiť ďalšia rekonštrukcia po záplavách 27. júna 2006 , kedy nános bahna zamulil hraciu plochu a na jednu sezónu vyradil ihrisko z prevádzky. V súčasnosti hrá „A“  mužstvo v súťaží v II. triedy okresu Topoľčany. Nadviazať na úspechy mužstva zo 70 – tych rokov sa už nepodarilo žiadnemu tímu, možno príde generácia hráčov , čo svojou hrou pritiahne divákov na štadión , ktorý nebude žiť iba zo spomienok.

 

Viete že :

bývalí naši hráči a rodáci úspešne hrali a hrajú vo vyšších súťažiach

Augustín Antalík – Baník Prievidza, Dukla Tábor, Baník Ostrava

Ján Hanzlík – Baník Prievidza

L. Liso – Slovakofarma Hlohovec

P. Liso – Slovakofarma Hlohovec

E. Frťala – Slovakofarma Hlohovec

E. Kubrický – Sklounion Teplice

Vladimír Hambálek – Slávia Praha, AC Nitra, Partizánske

Jozef Machovič – Slovakofarma Hlohovec

            Jozef Jelšic ml. – FC Nitra, ŠKP Devín, MFK SCP Ružomberok, MFK Košice, Matador Púchov

 

 

Predsedovia futbalového oddielu

 Prvým oficiálnym predsedom TJ sa stal MUDr. Štefan Paulen . Po ňom nasledovali : Jozef Lukáč, Dominik Krajčík, Ján Kindernay, Štefan Pecháč, Laurinec Hlóbik, Jozef Lukáč, Vendelín Bernát, František Škvaril, Gustáv Rybanský, Jozef Štetka, Melichar Csóka, Miroslav Bosý, Jozef Herák, Ján Pavlovič, Martin Frťala, MVDr.Miroslav Minks.

 


Všetky potrebné informácie na stránke ObFZ Topoľčany.

 

 

 

 

 

Novinky

MAJSTROVSKÉ ZÁPASY.

07.11.2015 17:59

ZAUJÍMAVOSTI