Kontakt:

OFK Veľké Ripňany

Nábrežná 501

95607 Veľké Ripňany
IČO: 42125073

Právna forma: 701 združenie