Povinnosti HRÁČA

 

1. Počas tréningov, zápasov a na podujatiach organizovaných klubom dodržiavať pokyny    trénera, vedúceho družstva a členov vedenia klubu.

  

2. Hráč musí na ihrisku, či mimo neho dodržiavať zásady FAIR - PLAY. Je neprípustné akokoľvek   znevažovanie súpera, či spoluhráča.

 

3. Je neprípustné počas zápasu akýmkoľvek spôsobom komentovať výkon rozhodcu.

 

4. Svojim správaním a vystupovaním na ihrisku aj mimo neho musí vždy ísť príkladom mladším hráčom.

 

5. Je neprípustné používať expresívne výrazy, nadávky a vulgarizmy.

 

6. Zákaz fajčenia a pitia alkoholu.

 

7. Ako hráč si uvedomujem, že na to,aby som aj ja mohol hrať futbal,prispieva Obecný úrad V.Ripňany značnou finančnou sumou, a je mojou povinnosťou sa správať na ihrisku i mimo neho tak, aby moje správanie nevyvolalo nevôľu občanov obce. Svojim správaním reprezentujem klub, ale aj obec V.Ripňany.